ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ, 2017 ГОДИНА

Учебен предмет Вид на изпита Дата Час Стая
1 История и цивилизация писмен 01.09.2017 г. 9,00 30
2 Философия писмен 01.09.2017 г. 12,30 30
3 Профил Английски език писмен 04.09.2017 г. 9,00 30
4 Профил Английски език устен 04.09.2017 г. 12,30 30
5 Английски език писмен 05.09.2017 г. 9,00 30
6 Английски език устен 05.09.2017 г. 12,30 24
7 Физика и астрономия писмен 07.09.2017 г. 9,00 30
8 Старогръцки език писмен 07.09.2017 г. 9,00 30
9 Старогръцки език устен 07.09.2017 г. 12,30 25
10 Латински език писмен 08.09.2017 г. 9,00 30
11 Латински език устен 08.09.2017 г. 12,30 30
12 Профил Латинистика писмен 08.09.2017 г. 9,00 30
13 Профил Латинистика устен 08.09.2017 г. 12,30 30
14 История на културата писмен 11.09.2017 г. 9,00 30
15 Химия и опазване на околната среда писмен 11.09.2017 г. 9,00 30
16 Физическо възпитание и спорт практически 11.09.2017 г. 12,30 30
17 Български език и литература писмен 12.09.2017 г. 9,00 30
18 Етика и право писмен 12.09.2017 г. 12,30 30
19 Старобългарски език писмен 13.09.2017 г. 9,00 30
20 Старобългарски език устен 13.09.2017 г. 12,30 30
21 Информатика писмен 14.09.2017 г. 9,00 30
22 Информатика практически 14.09.2017 г. 12,30 30