НГДЕК „Константин Кирил Философ“ стартира кампания 2016г. за прием на ученици след 7 клас.

Ръководството на училището одобри конспекта за подготовка за приемния изпит. Изготвен е и график на дейностите по прием на ученици след 7 клас за учебната 2016 - 2017 г.

Информация за училището ще намерите в секция "Ученици".

График на дейностите по приема на ученици в 8 клас
за учебната 2016 - 2017 година

Приложение N 1 към Заповед N 190/13.01.2016 г.
 ДейностСрокМясто
1Обявяване на конспект за приемния изпит по история и цивилизациядо 07.03.2016 г.Двете бази на НГДЕК - ул. Баба N16 и ул. Св. св. Кирил и Методий N63
Интернет страницата на НГДЕК
2Обявяване на план-приема и датата на приемния изпит по история и цивилизациядо 15.04.2016 г.Двете бази на НГДЕК - ул. Баба N16 и ул. Св. св. Кирил и Методий N63
Интернет страницата на НГДЕК
3Приемане на документи за кандидатстване
- Заявление по образец
- Копие от акт за раждане
09 - 18. 05.2016 г. вкл.Канцеларията на НГДЕК на ул. Св. св. Кирил и Методий N63
4Провеждане на приемния изпит по история и цивилизация05.06.2016 г.
10:00 ч
База 2 на НГДЕК - ул. Св. св. Кирил и Методий N63
5Приемане на допълнителни документи за кандидатстване
- Копие от удостоверение за завършен 7 клас
- Служебна бележка за получената оценка по български език и литература на националното външно оценяване.
16 - 20.06.2016 г.Канцеларията на НГДЕК на ул. Св. св. Кирил и Методий N63
6Обявяване на резултатите от приемния изпит по история и цивилизация21.06.2016 г.Двете бази на НГДЕК - ул. Баба N16 и ул. Св. св. Кирил и Методий N63
Интернет страницата на НГДЕК
7Обявяване на списъка с приетите ученици22.06.2016 г.Двете бази на НГДЕК - ул. Баба N16 и ул. Св. св. Кирил и Методий N63
Интернет страницата на НГДЕК
8Записване на приетите ученици в 8 клас23 - 30.06.2016 г. вклКанцеларията на НГДЕК на ул. Св. св. Кирил и Методий N63
9Обявяване на незаетите места01.07.2016 г.Двете бази на НГДЕК - ул. Баба N16 и ул. Св. св. Кирил и Методий N63
Интернет страницата на НГДЕК
10Записване на ученици, приети на незаетите места02 - 31.07.2016 г. вкл.Канцеларията на НГДЕК на ул. Св. св. Кирил и Методий N63
11Обявяване на незаетите места03.08.2016 г.Двете бази на НГДЕК - ул. Баба N16 и ул. Св. св. Кирил и Методий N63
Интернет страницата на НГДЕК
12Приемане на документи за кандидатстване за запълване на незаетите места04 - 31.08.2016 г. вкл.Канцеларията на НГДЕК на ул. Св. св. Кирил и Методий N63
13Провеждане на допълнителен приемен изпит по история и цивилизация за кандидатите, подали документи по т. 1207.09.2016 г.База 2 на НГДЕК - ул. Св. св. Кирил и Методий N63
14 Обявяване на резултатите от допълнителния приемен изпит09.09.2016 г.Двете бази на НГДЕК - ул. Баба N16 и ул. Св. св. Кирил и Методий N63
Интернет страницата на НГДЕК
15Обявяване на списъка на приетите ученици10.09.2016 г.Двете бази на НГДЕК - ул. Баба N16 и ул. Св. св. Кирил и Методий N63
Интернет страницата на НГДЕК
16Записване на ученици, приети за попълване на незаетите места11 - 13.09.2016 г. вкл.Канцеларията на НГДЕК на ул. Св. св. Кирил и Методий N63
17Утвърждаване на списъците на паралелките в 8 класдо 14.09.2016.База 2 на НГДЕК - ул. Св. св. Кирил и Методий N63

График на дейностите по приема на ученици на незаети места в 9, 10, 11 клас
за учебната 2016 - 2017 година

Приложение N 2 към Заповед N 190/13.01.2016 г.
 ДейностСрокМясто
1Обявяване на конспекти за приравнителни изпити по латински език и по история и цивилизациядо 01.06.2016 г.Двете бази на НГДЕК - ул. Баба N16 и ул. Св. св. Кирил и Методий N63
Интернет страницата на НГДЕК
2Приемане на документи за кандидатстване
- Заявление по образец
- Копие от акт за раждане
- Копие от свидетелство за завършено основно образование
16 - 30.06.2016 г. вкл.Канцеларията на НГДЕК на ул. Св. св. Кирил и Методий N63
3Обявяване на незаети места в 9, 10 и 11 клас и дати на приравнителните изпитидо 04.07.2016 г.Двете бази на НГДЕК - ул. Баба N16 и ул. Св. св. Кирил и Методий N63
Интернет страницата на НГДЕК
4Провеждане на приравнителните изпити:
- по латински език за 8, 9 и 10 клас
- по история и цивилизация за 8, 9 и 10 клас
- по старогръцки език 9 и 10 клас
- по старобългарски език за 10 клас
- по история на културата за 10 клас

01.09.2016 , 09:00 ч
02.09.2016 , 09:00 ч
07.09.2016 , 09:00 ч
08.09.2016 , 09:00 ч
09.09.2016 , 09:00 ч
База 2 на НГДЕК - ул. Св. св. Кирил и Методий N63
5Обявяване на резултатите от приравнителните изпити12.09.2016 г.Двете бази на НГДЕК - ул. Баба N16 и ул. Св. св. Кирил и Методий N63
Интернет страницата на НГДЕК
6Обявяване на списъка на приетите ученици12.09.2016 г.Двете бази на НГДЕК - ул. Баба N16 и ул. Св. св. Кирил и Методий N63
Интернет страницата на НГДЕК
7Записване на приетите ученици13 - 14.09.2016 г.Канцеларията на НГДЕК на ул. Св. св. Кирил и Методий N63

За повече информация - секция "Нормативни документи" и "Важни дати" в секция "Приемен изпит".

Конспект за подготовка за приемния изпит за 8 клас - тук.