Учебният проект "Твоят час" ще даде възможност на учениците от НГДЕК да се запознаят по-задълбочено с външната политика от новата история на България. Ръководител на групата ще бъде Петя Павлова, възпитаничка на нашата гимназия от 33 випуск.

 Целта на дейността е да разшири познанията на участниците в сферата на външната политика на българската държава. По време на учебните занятия ще бъде обхванат периодът от Берлинския конгрес (1878г.) до влизането на България в Европейския съюз. Работният процес ще бъде организиран чрез лекции, дискусии и ситуационни игри. Акцентът ще бъде поставен върху отношенията на българската държава с останалите балкански страни.

 Заниманията ще се провеждат веднъж седмично в рамките на 40 минути след часовете.