НГДЕК

 

            График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, както следва:

 

Учебен предмет Клас Вид на изпита Дата Час Стая
1.  Български език и литература ХII писмен 23.04.2018 г. 14,15 30
2. История на културата ХII писмен 17.04.2018 г. 14,15 30
3. Латински език XI, ХII писмен 18.04.2018 г. 10,00 11
4. Латински език , ХII устен 18.04.2018 г. 14,15 11
5. Старогръцки език ХI, ХII писмен 26.04.2018 г. 10,00 8
6. Старогръцки език , ХII устен 26.04.2018 г. 14,15 8
7. Старобългарски език ХI писмен 25.04.2018 г. 10,00 8
8. Старобългарски език ХII устен 25.04.2018 г. 14,15 8
9. Етика и право ХI писмен 19.04.2018 г. 14,15 30
10. Философия ХI писмен 23.04.2018 г. 10,00 24
11. Физическо възпитание и спорт ХI, ХII практически 20.04.2018 г. 14,15 физк.салон
12. Свят и личност ХII писмен 19.04.2018 г. 14,15 30
13. Профил История и цивилизация ХII писмен 24.04.2018 г. 14,15 24
14. Профил Английски език XI,ХII писмен 24.04.2018 г. 10,00 8
15. Профил Английски език XI,ХII устен 24.04.2018 г. 14,15 8
16. Профил Латинистика XII писмен 24.04.2018 г. 10,00 11
17. Профил Латинистика XII устен 24.04.2018 г. 14,15 11