Поради обявената грипна ваканция се отлагат изпитите от 29,30 и 31 януари. Очаквайте скоро информация с новите дати!

ГРАФИК

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици от НГДЕК в самостоятелна форма на обучение

Учебен предмет Клас Вид на изпита Дата Час Стая
1.  Български език и литература , ХI, ХII писмен 29.01.2018 г. 14,15 30
2. История и цивилизация , ХI, ХII писмен 31.01.2018 г. 14,15 30
3. История на културата ХII писмен 17.01.2018 г. 14,15 30
4. Английски език , ХI, ХII писмен 19.01.2018 г. 11,15 14
5. Английски език , ХI, ХII устен 19.01.2018 г. 14,15 30
6. Латински език , ХII писмен 24.01.2018 г. 10,15 14
7. Латински език , ХII устен 24.01.2018 г. 14,15 30
8. Старогръцки език , ХII писмен 22.01.2018 г.   9,00 14
9. Старогръцки език , ХII устен 22.01.2018 г. 14,15 30
10. Старобългарски език ХII писмен 26.01.2018 г.   9,15 14
11. Старобългарски език ХII устен 26.01.2018 г. 14,15 30
12. Физика и астрономия писмен 26.01.2018 г.   9,15 14
13. Химия и опазване на околната среда писмен 30.01.2018 г. 14,15 30
14. География и икономика писмен 25.01.2018 г. 14,15 30
15. Биология и здравно образование писмен 23.01.2018 г. 10,15 14
16. Етика и право ХI писмен 24.01.2018 г. 10,15 14
17. Философия ХI писмен 22.01.2018 г.   9,00 14
18. Математика писмен 16.01.2018 г. 14,15 30
19. Информатика ХI писмен 18.01.2018 г. 14,15 30
20. Информатика ХI практически 23.01.2018 г. 14,15 29
21. Информационни технологии писмен 18.01.2018 г. 14,15 30
22. Информационни технологии практически 23.01.2018 г. 14,15 29
23. Музика писмен 15.01.2018 г. 14,15 30
24. Изобразително изкуство писмен 17.01.2018 г. 14,15 30
25. Физическо възпитание и спорт ХII практически 16.01.2018 г. 14,15 физк.салон
26. Френски език ХI писмен 19.01.2018 г. 11,15 14
27. Френски език ХI устен 19.01.2018 г. 14,15 30
28. Свят и личност ХII писмен 15.01.2018 г. 14,15 30
29. Профил История и цивилизация ХI писмен 26.01.2018 г.   9,15 14
30. Профил Английски език ХII писмен 22.01.2018 г.   9,00 14
31 Профил Английски език ХII устен 22.01.2018 г. 14,15 30