Национална гимназия за древни езици и култури

На 7.03. (сряда) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща. Поради това учебните занятия ще започнат от 12:00 часа със следното разписание:

  1. 12:00-12:40
  2. 12:50-13:30
  3. 13:40-14:20
  4. 14:40-15:20
  5. 15:25-16:05
  6. 16:10-16:50
  7. 16:55-17:35