През лятото на 2015г. ученици от НГДЕК „Константин Кирил Философ“ взеха участие в археологически разкопки на пл. „Света Неделя“ в София.

С подкрепата на ИСИРКС Институт и Столична община учениците и д-р Веселка Кацарова от НАИМ - БАН очакваха да разкрият част от форума на Сердика. Изненадата дойде още в първите дни, когато се очертаха основите на голяма обществена сграда от периода на Късната Античност. Няколко седмици по-късно бе намерено и голямо монетно съкровище.

В първия ден на археологическия сезон за НГДЕК обекта посетиха и г-жа М. Папазова и г-жа Г. Тончева. Всеки ден, след като приключат работа на терен, учениците се запознаваха и с вече разкрити обекти от античното минало на града - амфитеатъра, портите и крепостните стени, крайградските вили и мавзолеи. При посещението на античния мавзолей в кв. Лозенец гост на експедицията беше д-р В. Вачкова.

Съкровището на Селвий Калист

Част от археологическите находки при разкопките под пл. Света Неделя е гърне, побрало 2976 сребърни монети, най-ранните, от които са от времето на император Веспасиан (69-79), а най-късните - от времето на император Комод (177-192). Името на собственика на монетите - Селвий Калист - е изписано на стената на гърнето.