Събитието ще се състои от 14:00 часа в актовата зала на НГДЕК, темата ще бъде "Римска поезия на повече от две хилядолетия: как да четем Хораций и Овидий (работилница по превод). Certamina Latina".

 Ученици от 11 и 12 клас ще запознаят всички свои съученици, проявяващи 
интерес към темата, с подбрани стихове от Хораций и Овидий. На 
присъстващите ще бъдат представени и успехите на ученици от НГДЕК, 
завоювани в международните конкурси по превод от латински език в 
Република Италия през последните пет години. Събитието е представителна 
изява в рамките на проект "Твоят час."