Изложба от ученически репродукции и рисунки на ученици от Ателие изкуство при НГДЕК, водени от г-жа Адриана Бонева, посветена на 1150 години от Успение Кирилово.