Пътуването с учебна цел се провежда в учебните дни, предвидени от Министерството на образованието и науката за екскурзии, и в извънучебните седмици, определени в настоящия план. По време на пътуването се провеждат лекции, беседи и упражнения от учителите.