Важна част от училищния живот в НГДЕК са клубовете и спортните секции. Извънкласните ни дейности привличат възпитаниците ни според интересите и мотивацията им и им дават възможност да дообогатят и развият своите умения.

Учениците имат възможност да изберат клуб според своите интереси, да изявят своите способности и таланти, да усвоят нови полезни знания, да дадат простор на творческото си въображение.

Ателие по изкуство - един от най-интересните в нашата гимназия, даващ възможност в рамките на 4 часа седмично учениците да развиват таланта, уменията и въобръжението си в различни форми на изящното и приложно изкуство. Ателието се ръководи от учителя по изкуство в гимназията - г-жа Адриана Бонева, която преподава история на изкуствата и изобразителни изкуства. Всяка година учениците представят продукта от тяхната работа в една обща изложба, която е традиция за клуба и гимназията. Голяма част от участващите са носители на награди от различни конкурси.

Освен в науката, нашата гимназия пази своите традиции и в спорта. Ежегодно нашите отбори по волейбол, баскетбол и футбол играят срещу своите връстници на ученическите игри, а освен тези мачове, се провеждат и турнири между елитните гимназии в град София. Учениците ни организират турнири между випуските в НГДЕК, като най-голяма популярност печели турнирът по футбол ( 2 турнира всяка учебна година - пролетен и есенен). Представителният отбор по футбол е воден от г-н Венцислав Димитров, този по баскетбол от г-жа Мирослава Карамфилова, а волейболният от г-жа Красимира Дечева. В последните години отборите ни по волейбол и баскетбол записват редица победи на турнирите, в които участват и така увеличават спортната слава на нашата гимназия.

В тези формации се развиват не само специалните умения, а и екипната култура на нашите възпитаници. В тях се насърчава и провокира менторство в полза на новоприетите ни ученици, в което опитът и знанията на учениците ни от по-горните класове се споделя в ефективно сътрудничество.