Елена Христова

Български език и литература

Родена през 1980г. в гр. София.

Средно образование: Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“, профил Българистика.

Завършила бакалавърска степен по Българска филология и магистърска степен Старобългаристиката в контекста на византийската книжовност.

Редактор на статии и материали за литературни издания.

Владее английски и руски език, а също латински, старогръцки и старобългарски език.

IMG_E1476.JPG

Български език и литература