Тодор Таслаков

Български език и литература

Tодор Таслаков - Старши учител по български език и литература                                                                                                             

  • Магистър по славянска филология с профил полски език, втора ПКС.
  • Специализация в Полша, носител на държавна награда „Неофит Рилски” за заслуги в областта на средното образование.

Български език и литература