Цветелина Димитрова

Български език и литература

Преподава от 2014г. в НГДЕК „Константин-Кирил Философ”, завършва Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” .

Следва магистратура „Руска литература, култура и художествен превод”.

Думите нямат йерархия, не съществува и „модна” поезия.

Литературата е извън всяка мода, затова е истинско предизвикателство да я споделяш с млади хора, за които днешният ден е всичко. Да тръгнат с теб през страниците и да допишат сами финала.

Български език и литература