Team Members

Латински език

Искра Атанасова

Латински език

Латински език

Каменка Рангелова

Латински език

Латински език

Марта Методиева

Латински език

Латински език

Красимир Иванов

Латински език

Латински език

Александра Димитрова

Латински език

Старобългарски език

Вероника Шалагин

Старобългарски език

Старобългарски език

Кирил Кирилов

Старобългарски език

Старогръцки език

проф. Мирена Славова

Старогръцки език

Старогръцки език

Валентина Александрова

Старогръцки език

Старогръцки език

Валерия Сергеенкова

Старогръцки език

Старогръцки език

Марлена Димова

Старогръцки език