Анастасия Делчева

Старогръцки език

Анастасия Делчева е завършила специалност Класическа филология в СУ “Св. Климент Охридски”.

От 2002 г. преподава старогръцки език в НГДЕК.

През юли 2008 г. завършва курс по новогръцки език и литература към ΙΜΧΑ, Солун, а през юни – юли 2009 г. участва в програма ΘΥΕΣΠΑ на Атинския университет.

През 2011 г. изучава немски език в гр. Регенсбург по програма на Ostkirchliches Institut; същата година провежда тримесечно библиотечно проучване в Thomas-Institut, Кьолн, като стипендиант на KAAD.

През периода 2012-2014 г. участва в проектите “Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности” и Ε-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика) на СУ.

Публикува статии, изследващи византийската рецепция на Аристотелови текстове, проблеми на превода и актуална обществено-културна проблематика.

Чрез своя интерактивен, евристичен стил на преподаване цели да покаже езика като общуване, послание, откритие; да стимулира у обучаващите се структурирана мисъл, поглед към контекста, находчивост.

Езици: старогръцки, латински, английски (C2 по CEFR), новогръцки, немски.

Имейл: a_delcheva@abv.bg

IMG_E1516.JPG

Старогръцки език