Асен Тодоров

Старогръцки език

Роден на 30.05.1986г. в гр. София.

Завършил Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ през 2005г. – 24-ти випуск на Гимназията с профил „Грецистика с новогръцки език“.

Бакалавър по Класическа филология – педагогически и преводачески профил.

Придобита Пета професионално-квалификационна степен по класическа филология от СУ „Св. Климент Охридски“ - Департамент за информация и усъвършенстване на учители.

Владее английски, руски, старогръцки, латински и старобългарски език.

Старогръцки език