д-р Румен Стефанов

Старогръцки език

Завършил Софийския университет „Св. Климент Охридски“,специалност „Класическа филология“.

Работил като учител в НГДЕК „Константин Кирил Философ“ и преподавател в Софийския университет. Специализирал в Гърция и Германия.

Съавтор е на учебниците по старогръцки език за 9, 10 и 11 клас, както и на енциклопедичния справочник "Антична литература", издаден в София през 1988 година.

               
Старогръцки език