Искра Атанасова

Старши учител по латински език

От 1982 г. след успешно издържан конкурсен изпит е старши учител по латински език в НГДЕК.

Владее немски, латински , старогръцки и руски езици.

Грамота за постижения в хуманитарната област – латински  език от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий”. София, 21 .05. 2011 г.

Участие в международен семинар на тема „Възникване и развитие на европейския дух”, Олимпия, Гърция, юни 2000 г. (Партньорство по програма „Коменски”).

Подробна автобиография на Искра Атанасова вижте тук.

Публикации на Искра Атанасова вижте тук.


Старши учител по латински език