Искра Атанасова

Старши учител по латински език

От 1982 г. след успешно издържан конкурсен изпит е старши учител по латински език в НГДЕК.

Владее немски, латински , старогръцки и руски езици.

Грамота за постижения в хуманитарната област – латински  език от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий”. София, 21 .05. 2011 г.

Участие в международен семинар на тема „Възникване и развитие на европейския дух”, Олимпия, Гърция, юни 2000 г. (Партньорство по програма „Коменски”).

Подробна автобиография на Искра Атанасова вижте тук.

Публикации на Искра Атанасова вижте тук.

IMG_E1508.JPG

Старши учител по латински език