Марлена Димова

Старогръцки език

Завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Класическа филология“ и втора специалност „История“ (1987 година).

Работила е като главен асистент-архивист, специалист по гръцка и латинска палеография в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Ръкописно-документален център, отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ 1997 – 2011).


Старогръцки език