Марта Методиева

Латински език

 Марта Методиева е преподавател, преводач и редактор. В продължение на 5 години преподава латински и римска литература в НБУ, а понастоящем в НГДЕК „Константин-Кирил философ” и в СУ „Климент Охридски”. Преводач е на множество статии и на три книги от английски и от френски. Сред тях е произведението на френския професор по право от сръбски произход Свободан Милачич, „От ерата на идеологията, към ерата на политиката”. В последните три години е докторант към ИБЦТ на БАН, секция култура и литература.

 Смята майчинството и професията си на учител за двете най-важни занимания в живота си.

Marta.jpg


Латински език