д-р Людмил Петров

Психология и логика, свят и личност

Магистърска степен по философия във Философския факултет при СУ „Св. Климент Охридски”.

Докторска степен по философия в катедра „Философска антропология” към Института за философски изследвания - БАН.

Главен асистент в катедра: „Религия, вярвания и светоглед” към ИИОЗ (институт за изследване на обществата и знанието) при БАН.

Член на Съюза на учените в България.


Lusi-Petrov.jpg

Психология и логика, свят и личност