д-р Даниел Вачков

История и цивилизация

Роден на 4 септември 1964 г. в гр. София.

Доктор по история и доцент в Института за исторически изследвания при БАН.

В НГДЕК преподава Нова и съвременна българска и обща история в редовното и профилираното обучение на гимназията.

Автор е на множество научни монографии, студии и статии в областта на българската история през XX в.  Съавтор е на учебници и учебни помагала по История и цивилизация за средното образование.

В периода 2012-2013 г. е бил външен експерт към МОН.


История и цивилизация