Веселина Вачкова

Старши учител по история и история на културата

Веселина Вачкова: Старши учител по история и история на културата в НГДЕК; магистър по история, история на културата и френски език, доктор по история и директор на Историческия музей в Перущица.

Реализирани специализации в Париж и Букурещ.

Автор на 8 научни монографии, съавтор на 7 научни монографии; над 50 статии и студии с български и чужди сборници и списания.


Старши учител по история и история на културата