Красимира Дечева

Физическо възпитание и спорт

Завършила Национална спортна академия “Васил Левски” – град София – 1995 г.

Профил:
- учител по физическо възпитание и спорт
- треньор по волейбол

Следдипломна квалификация:
– инструктор по аеробика, стречинг, каланетика

Била е състезателка на волейболен клуб “Черно море” – град Варна до 1991 година.

Работила е като треньор във волейболен клуб “Черно море” от 1996 година до 1998 година.

Работила е 10 години като преподавател по физеческо възпитание и спорт в 32 СОУ “Св. Климент Охридски” до 2008 година.

Настояща месторабота – учител по физическо възпитание и спорт в НГДЕК “Константин Кирил Философ” от 2013 година до момента.

Ръководи представителните отбори по волейбол на гимназията.

Владее английски и руски език.

Конспект: тук.


Физическо възпитание и спорт