Мария Карчева

География и икономика
  •  Магистър по География, с магистърска програма „Културна и политическа география“ в СУ „Св. Климент Охридски“ (2013г.)

     Бакалавър по специалност „ История и география“в СУ „Св. Климент Охридски“ (2010г).

     Преподавател по „География и икономика“ в НГДЕК „Константин-Кирил Философ“ от 2010г.

     Владее в различна степен: английски, френски и испански език.

     E-mail: mariq1704@abv.bg


География и икономика