Боян Лозанов

Старши учител по френски език

Магистър, завършил френска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" с втора специалност немски език и интердисциплинарна специализация по история и теория на културата.

Учител по френски език и литература в езикови гимназии от 1995 г. и хоноруван преподавател по френски език в СУ "Св. Климент Охридски" от 1997 г.

Преподава в НГДЕК "Константин-Кирил Философ" от 2013 г.

Старши учител по френски език