Екатерина Христова

Френски език

Работи няколко години като екскурзовод и преводач от и на френски и руски език в Националния исторически музей в София, като едновременно с това преподава латински език в медицинския колеж в София.

От 1999 година преподава френски език в НГДЕК „Константин Кирил Философ“.

Подробна автобиография на Екатерина Христова може да видите тук.


Френски език