Ваня Николова

Английски език

Родена 1963г. в гр. София. Завършила Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ през 1982г.

Висшето си образование е завършила в СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по Класическа филология и Английска филология. Автор на редица преводи от и на английски език, свързани с история, археология, религия и култура.

Педагогическа максима: "Учете латински, за да знаете английски et vice versa."

Владее английски, руски, латински, старогръцки и старобългарски език.

Английски език