Йорданка Петрова

Английски език и английска литература

Магистър-филолог по английски език и английска литература.

Пета професионално-квалификационна степен.

Университет в гр.Бат Англия - Специализация по методика на обучението по английски език за подготовка на международните изпитни сесии на университет Кеймбридж.

Хоноруван асистент по английска литература и синтаксис на съвременния английски език към Педагогическия факултет на РУ.

Ст. експерт в МОН-София.

Ст.учител по английски език във Втора английска гимназия „Томас Джеферсън”.

Ст. учител по английски език в НГДЕК.

Английски език и английска литература