Елица Грозданова

Информатика

Старши учител по ИИТ. Магистър от ТУ „Ангел Кънчев“-Русе,  маш. инженер „Технология на металите“. СДК от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“ „Учител по ИИТ“.
Работя със С++  и С#. Ползвам в различна степен руски, английски, немски, италиански и румънски езици. Имам опит в международни участия и семинари по програми Коменски и Еразъм + на ЕС.
Най-хубавите моменти в кариерата ми са свързани с много усмивки и открит диалог с учениците. Обичам работата си!

Информатика