Пътувания с учебна цел

Пътуването с учебна цел се провежда в учебните дни, предвидени от Министерството на образованието и науката за екскурзии, и в извънучебните седмици, определени в настоящия план. По време на учебната практика се провеждат лекции, беседи и упражнения от учителите по съответните дисциплини.Пътуването с учебна цел се утвърждава със заповед на директора на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ". Очаквайте актуална информация за пътуванията скоро!

Обмен на ученици

По линия на реципрочен обмен група ученици от VІІІ-ХІІ клас пребивават за дългосрочно обучение, като посещават класически училища в Белгия (Schola Nova), Холандия (Het Baarnsch Lyceum), Сърбия (Filoloska Gimnazija, Belgrade) и Русия - лицей Горчаковский към МГИМО (Московский государственный институт международных отношений) . Договорено е и посещение в Академията за класически езици в Рим, Италия (Accademia Vivarium Novum).

Допълнително избираеми

Из България:

  • Лятна школа по класически езици - провежда се ежегодно на различни места из страната като тази година ще бъде в село Паничище, в извънучебно време (лятната ваканция). Организатори и ръководители са Димитър Драгнев – класически филолог, възпитаник на НГДЕК и СУ, Одил Дапсенс (Schola Nova, Белгия), Абел Схуте (Athenaeum Illustre, Холандия) и Марта Методиева, учител по латински в НГДЕК и също възпитаник на НГДЕК и СУ. Участие могат да вземат ученици от всички випуски.
  • Археология - клуб в гимназията, който се занимава с различни дейности, свързани с миналото на България и целия Балкански п-ов. Всички деца, които са записани в клуба, могат да пътуват из археологическите обекти в София и цялата страна. Ръководители на групата са Радослав Илиев и Георги Дончев (завършили нашата гимназия), които по същата програма в началото на април 2016г. водиха наши възпитаници в Сърбия, Босна и Хърватия, с цел запознаване със социалистическите паметници на Балканите.