Националната гимназия за древни езици и култури е единственият по рода си Класически лицей в България. Гимназията е основана през 1977, като вече над 40 години поддържа традициите на класическото образование.

     Латински, Старогръцки и Култура са само част от предметите, които възпитават нашите ученици в духа на античните и съвременни цивилизации. Разширеното изучаване на История и Литература, превръща учениците ни в ерудитите на своето време.

     Още с основаването си училището е лицей към СУ, партньорските отношения между двете институции продължават и до днес, като са пример за изключително ползотворно сътрудничество между средното и висшето образование. Подобно признание гимназията има посредством сключения договор между НГДЕК и Нов Български Университет за специалностите класически изследвания и археология.

     Голяма част от преподавателския ни състав са представители на академичната общност в страната, в нашата гимназия са работили и работят едни от най- големите имена в областта на Историята, Класическата филология и хуманитарните дисциплини. Присъствието на преподаватели от СУ и учени от БАН дава качество на образованието, което трудно може да се открие на друго място освен в големите научни институции на държавата.

      Нашите ученици се отличават ежегодно на международни конкурси за превод от Латински, на Олимпиадите по Български език  и литература, Философия и История, организирани от МОН, както и в различни стипендиантски проекти.

      НГДЕК „Константин- Кирил Философ“ дава на своите възпитаници възможността да се докоснат до хуманитарното образование, да развият своите качества и таланти, за да могат да се превърнат в успешни млади личности, които да продължат мисията на своите учители и да прославят Нашата Гимназия по целия свят.

Образованието, което предоставяме е уникална възможност, в ранна възраст ученикът да се запознае с културните основи на света, в който живее. Постигаме го чрез образованието в час и разнообразните ни извънкласни дейности.


- гимназиалните хорови състави, които вече 35 години концертират на престижни сцени по света и у нас;

- античен театър, който ежегодно представя гимназията на международни фестивали в Италия, Испания и др.

- спортни секции и отбори по футбол, волейбол, баскетбол и шах, които ежегодно участват в общински и регионални турнири, състезания и младежки прояви;

- пътувания с учебна цел до Класическа Италия, Турция и Гърция по време на които се провеждат лекции, беседи и упражнения от учителите по съответните дисциплини;

- археологически, археографски, етнографски, фолклорни експедиции и разкопки

  Тези дейности са вградени в учебния процес и нуждата им е осезаема.