С приближаването на заключителния етап от приемната кампания в нашата гимназия след 7. клас ще запознаем кандидати и родители с образуването на техния бал за приема в Класическата гимназия.

   В НГДЕК могат да кандидатстват ученици, завършили същата година 7 клас на средните общообразователни училища със среден успех най-малко 4.00 и годишен успех по български език и литература и история и цивилизации не по-нисък от мн. добър 5.00.  Нашата гимназия провежда и вътрешен приемен изпит по история и цивилизации върху материала от 7. клас, който е задължителен за учениците, които искат да учат при нас. Тази година той ще се проведе на 29 юни от 14:00 часа, като кандидатите трябва да бъдат 30 минути по-рано пред сградата на НГДЕК на ул. Баба 16, кв. Модерно предградие. Учениците, които са се явили на Национален кръг на олимпиадата по история и цивилизации за 7. клас и с успех, не по-нисък от 5.00, след заключителния етап на състезанието, могат да участват с получената от тях оценка в класирането за нашата гимназия.

   Ето и всичките компоненти, които формират бала на седмокласниците:

  • годишна оценка по български език и литература с коефициент 1 (макс. 50 точки);
  • годишна оценка по история и цивилизации с коефициент 1 (макс. 50 т.);
  • удвоена оценка от външното оценяване по български език и литература (2 Х 100 т. - макс. 200 т.);
  • удвоена оценка от изпита по история и цивилизации, проведен в НГДЕК (2 Х 100 т. - макс. 200 т.);

   При подаването на документи за участие в приема (5-9 юли) учениците отбелязват и желанията си за изучаване на западен език. Трите паралелки (78 ученици) се сформират на база желаните езици - италиански, немски, френски, английски, руски или испански език. За изучаването на съответен език са необходими минимум 13 деца за сформиране на група.

* Класирането, което се провежда в НГДЕК, е вътрешно и не е необходимо да търсите за отбелязване нашето училище в списъците с другите при кандидатстването.

Пожелаваме успех на всички 200 ученици, които през тази година кандидатстват в НГДЕК в предстоящите изпити!