Датите са утвърдени от Ръководството на Гимназията и са актуални за прием 2018/2019г. При евентуална промяна в някоя от датите ще бъдете информирани на сайта ни. В прикачен файл към статията може да изтеглите датите, както и конспект за приемния изпит по история.

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIIIКЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2018– 2019ГОДИНА

№ по ред Дейност Срок Място
1 Обявяване на конспект за приемен изпит по история и цивилизация до 31 януари 2018 г. Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
2 Обявяване на утвърдения план-прием до 20 април 2018 г. Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
Интернет страницата на НГДЕК
3 Подаване на документи за кандидатстване:
- заявление по образец;
- копие на акт за раждане
08 – 15 май 2018 г. Канцелария на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
4 Провеждане на приемен изпит по история и цивилизация 03 юни 2018 г.
от 10,00 часа
Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
5 Обявяване на резултатите от приемния изпит по история и цивилизация 08 юни 2018 г.
 
Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
6 Подаване на документи за участие в приема:
- свидетелство за основно образование;
- служебна бележка за получената оценка по български език и литература от национално външно оценяване.
14 – 22 юни 2018 г.
 
Канцелария на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
7 Обявяване на списъците с класирането на учениците по бал и на приетите ученици 25 юни 2018 г. Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
8 Записване на приетите ученици 25 – 29 юни 2018 г. Канцелария на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
9 Обявяване на незаети места 03 юли 2018 г. Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
10 Записване на ученици на незаетите места по реда на класирането им 03 – 13 юли 2018 г. Канцелария на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
11 Обявяване на незаетите места 17 юли 2018 г. Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
12 Подаване на документи за кандидатстване за попълване на незаетите места 18 – 31 август 2018 г. Канцелария на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
13 Провеждане на допълнителен приемен изпит по история и цивилизация 05 септември 2018 г. Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16

 +

№ по ред Дейност Срок Място
14 Обявяване на резултатите от допълнителния приемен изпит 08 септември 2018 г. Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
15 Обявяване на списъка с приетите ученици 08 септември 2018 г. Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
16 Записване на приетите ученици 11 – 13 септември 2018 г.
17 Утвърждаване на списъците на паралелките в VIII клас до 14 септември 2018 г.  

Следете всички новини около Класическата гимназия, като харесате нашата Facebook страница: Класическа гимназия и се абонирате за нашия You Tube канал: НГДЕК.

Прикачени файлове