Прием НГДЕК

Датите са утвърдени от Ръководството на Гимназията и са актуални за прием 2018/2019г. При евентуална промяна в някоя от датите ще бъдете информирани на сайта ни. В прикачен файл към статията може да изтеглите датите, както и конспект за приемния изпит по история.

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIIIКЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

№ по ред Дейност Срок Място
1 Обявяване на конспект за приемен изпит по история и цивилизация до 31 януари 2019 г. Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
2 Обявяване на утвърдения план-прием до 22 април 2019 г. Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
Интернет страницата на НГДЕК
3 Подаване на документи за кандидатстване:
- заявление по образец;
- копие на акт за раждане
28 май – 10 юни 2019 г. Канцелария на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
4 Провеждане на приемен изпит по история и цивилизация 29 юни 2019 г.
от 10,00 часа
Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
5 Обявяване на резултатите от приемния изпит по история и цивилизация 04 юли 2019 г.
 
Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
6 Подаване на документи за участие в приема:
- свидетелство за основно образование;
- служебна бележка за получената оценка по български език и литература от национално външно оценяване.
5 – 9 юли 2019 г.
(вкл. събота и неделя)
 
Канцелария на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
делнични дни от 8.00 до 16.00 часа,
събота  и неделя от 10 до 14.30
7 Обявяване на списъците с класирането на учениците по бал и на приетите ученици 11 юли 2019 г. Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
8 Записване на приетите ученици 11 – 16 юли 2019 г.
(вкл. събота и неделя)
Канцелария на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16 делнични дни от 8.00 до 16.00 часа,
събота  и неделя от 10 до 14.30
9 Обявяване на незаети места 17 юли 2019 г. Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
10 Записване на ученици на незаетите места по реда на класирането им 18– 23 юли 2019 г. Канцелария на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
11 Обявяване на незаетите места 24 юли 2019 г. Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
12 Подаване на документи за кандидатстване за попълване на незаетите места 19 – 30 август 2019 г. Канцелария на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
13 Провеждане на допълнителен приемен изпит по история и цивилизация 02 септември 2019 г. Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16

№ по ред Дейност Срок Място
14 Обявяване на резултатите от допълнителния приемен изпит 05 септември 2019 г. Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
15 Обявяване на списъка с приетите ученици 05 септември 2019 г. Сграда на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
16 Записване на приетите ученици 9 – 12 септември 2019 г. Канцелария на НГДЕК, ул. „Баба“, № 16
17 Утвърждаване на списъците на паралелките в VIII клас до 13 септември 2019 г. Интернет страница на гимназията, сградата на НГДЕК ул. „Баба“ 16

Следете всички новини около Класическата гимназия, като харесате нашата Facebook страница: Класическа гимназия и се абонирате за нашия You Tube канал: НГДЕК.