Приемната кампания започва с подаването на заявление за прием и служебна бележка от 2 до 23 май 2022 г.

На нашия сайт на 2 май ще бъдат качени заявление за прием и електронна форма за подаване на документите за приема. Родителите трябва да отворят заявлението, след което могат да го попълнят електронно или да го разпечатат и попълнят на ръка. Заявлението се запазва попълнено или се сканира, като се прилага в електронната форма заедно със служебна бележка. Служебната бележка се издава от настоящото училище и удостоверява, че детето е ученик в 4. клас през учебната 2021/2022 година. 

След подаването по електронен път ще получите автоматично съобщение, че формата е попълнена успешно. До три работни дни ще получите съобщение на предоставените електронни пощи с входящия номер на ученика в приемната кампания. С него ще разберете на по-късен етап в коя зала е разпределен за приемния изпит и неговия резултат впоследствие.

Пожелаваме успех на всички кандидати!

При въпроси и запитвания, моля изпратете email на адрес – ngdek.priem@gmail.com

Прикачени файлове