Един от дългогодишните участници във фестивала - учителката Дени Хейменсън от лицея в гр.Баарн, Холандия даде специално интервю за нашия сайт.

  The first time the festival was in 1992 in the Netherlands with Germany and the UK. This year's festival was great. Two years ago we invited the Bulgarian school to participate in our festival, because when I was here there was a choir and I knew the students of this school like art, that's why I invited them and then they were visiting the Netherlands. The school from Germany and the school from the UK and Daniel and Nelly were so enthusiastic and the students were enthusiastic so they said we will organize this festival in two years in Sofia. I didn't believe it, I said 'It's a lot of work. Are you sure?' and he said 'I'm sure!' And then the next year I came here and Daniel showed me Sofia university and he said 'Well, next year the festival will be in Sofia, the presentation will be here.' And now we are here and the schools from Germany and the UK were invited and it was great!

  The festival is every two years and in two years the festival will be in Dereham in the UK and the school has already said 'We will invite the school from Bulgaria and from Germany and from the Netherlands' so there will be a festival like this. And they have a lot of experience. The festival in Bulgaria was great.

  За първи път Европейският арт фестивал беше през 1992г. в Холандия, заедно с гостите от Германия и Обединеното кралство. Тазгодишният фестивал беше страхотен. Преди две години ние поканихме НГДЕК да участва в нашия фестивал, защото когато аз бях в България и видях , че имате хор [на НГДЕК] и вече знаех, че учениците от това училище харесват изкуството, ги поканих да участват във фестивала в Холандия [през 2015г.]. Училищата от Германия и Обединеното кралство,  Даниел [Иванов] и Нели [Тюроленгова], както и техните учениците, бяха толкова ентусиазирани и казаха, че ще организират фестивала след две години [т.е. през 2017г.] в София. Аз не можех да повярвам, казах им:"Това е много работа. Сигурни ли сте?" и Даниел ми отговори "Сигурен съм!". На следващата година аз дойдох тук и той ми показа Софийския университет и каза: "Следващата година фестивалът ще бъде в София и презентациите ще са тук." Сега ние сме тук, заедно с училищата от Германия и Обединеното кралство, беше невероятно!

 Европейският фестивал на изкуствата се провежда на всеки две години и следващото издание ще бъде в гр.Дъръм, Англия през 2019г., училището вече заяви: "Ние ще поканим училищата от България, Германия и Холандия", така ще изглежда следващото издание. Ръководителите от Англия имат голям опит в организацията на това събитие. Фестивалът в България беше чудесен!