Учебен предмет Вид на изпита Дата Час Стая
1. Български език и литература Писмен 09.01.2020г. 14,30 30
2 Чужд език Писмен
Устен
16.01.2020г.
16.01.2020г.
14.30 30
3 Латински език Писмен 20.01.2020г. 14.30 30
4 Латински език Устен 20.01.2020г. 18.30 30
5 Старогръцки език Писмен 21.01.2020г. 14.30 30
6 Старогръцки език Устен 21.01.2020г. 18.30 30
7 История и цивилизация Писмен 15.01.2020г. 14.30 30
8 Свят и личност Писмен 10.01.2020г. 14.30 30
9 Физическо възпитание и спорт Практически 09.01.2020г. 10.00 30
Учебен предмет - ЗИП Вид на изпита Дата Час Стая
10 Старобългарски език писмен 17.01.2020г. 14.30 30
11 Старобългарски език устен 17.01.2020г. 18.30 30
 12 История на културата писмен 15.01.2020г. 14.30 30
13 Профил писмен 14.01.2020г. 14.30 30