Специализиран брой на списание „Българска наука“ излезе с научния труд на група ученици от Гимназията, ръководени от преподавателя по математика д-р Лъчезар Томов. Поздравления за положените усилия от младите автори в последната една година!

История на математиката

Автори: Ученици от Националната Гимназия за Древни Езици и Култури,

„Св. Константин Кирил Философ“
Научен редактор и съавтор: д-р Лъчезар П. Томов

Съдържание
Предговор от научния редактор 3 стр.
Математиката преди Древна Елада 7 стр.
Алгебрата в древен Египет – Лъчезар Томов с помощта на Стефан Цветков 7 стр.
Аритметични задачи и аритметични прогресии в астрономията на Вавилон – Боряна Маринова,
Лъчезар Томов 20 стр.
Математиката в Древна Елада 27 стр.
Свещеното значение на числата при питагорейците и музиката – Лъчезар Томов с помощта на
Кирил Кацаров 27 стр.
Музика и математика – Явор Намлиев, под редакцията на Анна Мария Шицова 41 стр.
Парадокси на безкрайното – Ния Лакова 47 стр.
Апориите на Зенон – Лъчезар Томов, с активнатa помощ на Лина Баядсе и Яна Маврова 53 стр.
Проблемът на мярката – Лъчезар Томов 76 стр.
Евклид – Лъчезар Томов и Станимира Асенова 110 стр.
Аристотелова логика – Роберто Ролфо и Лъчезар Томов 127 стр.
Математиката и античната философия и култура 133 стр.
Математиката в платоновите диалози и влиянието, което те имат сред световните учени –
Александър Кънев и Александър Младенов 133 стр.
Ролята на математиката в античната философия, религия и култура – Беркант Исаев 144 стр.
Математиката в Китай 150 стр.
Аритметични действия на дъска в древен Китай – Лъчезар Томов с помощта на Станимира
Асенова 150 стр.
Китайските отрицателни числа – Калоян Нинов 162 стр.
Математиката през Средновековието и Ренесанса 168 стр.
Златното сечение – Лъчезар Томов и Калина Пенчева 168 стр.
Приносът на Леонардо да Винчи – Елеонора Александрова и Лъчезар Томов 183
Шифрите в историята – Захари Асенов, Лъчезар Томов и Ива Георгиева 193 стр.
Исак Нютон – Лъчезар Томов с помощта на Мария Христова 205 стр.
Красотата на математиката 227 стр.
Числата – Ключът към Вселената – Мая Ана Антова 227 стр.
Математическата лингвистика и нейното развитие. Чомски и неговият принос в науката – Марк
Томов – 239 стр.
Послеслов – Ангел Димитров – 243 стр.
Бележки под линия – 246 стр.

Вижте книгата тук: nauka.bg

Следете всички новини около Класическата гимназия, като харесате нашата Facebook страница: Класическа гимназия, абонирате се за нашия You Tube канал: НГДЕК  и ни последвате в Instagram: ngdek_official.