Конкурсът се организира от гл. ас. д-р Лъчезар Томов, преподавател в НГДЕК, който прави втори подобен конкурс за стимулиране на научни разработки сред учениците, свързани с математика и философия. След успеха на вече достъпната онлайн книга „История на математиката“ интересът към продължаване на изследванията в тази област продължават сред нашите ученици.

Цел на конкурса:

Целта на конкурса е да стимулира вътрешната мотивация на учениците за занимания с математика и философия, като освети връзките между двете дисцилини. Математиката основа на античната философия, но връзките между двете области са живи и до днес – от личности като Декарт, Лайбниц, Гьоте, Кант и Спиноза, до математици като Гаус, Поанкаре, Вайл, Хилберт, Пенроуз и други, занимавали се с философия на математиката. Съществуват философски школи в математиката като формализъм, математически платонизъм, реализъм и др.  Есетата ще бъдат публикувани в книга (ако са достатъчно на брой, в отделна книга)

Условия на конкурса:

Допустими участници

Участниците в конкурса трябва да са текущо учащи в НГДЕК, от 8-и до 12-ти клас, разделени в три категории

  1. 8-9-и клас.
  2. 10-11-ти клас.
  3. 12-ти клас.

Поне едно есе ще бъде избрано като печелившо от всяка от тези три категории.

Критерии за отсъждане

Есетата трябва да са написани във формата Microsoft Word или Open Office.

Размерите са 1500-5000думи.

Есетата ще бъдат оценявани възоснова на съдържание, граматика и стил от тричленна комисия – авторът, специалист по философия, и български език. Есетата ще бъдат проверявани за плагиаризъм с помощта на специализиран софтуер от автора на конкурса. Есета с над 20% плагиаризъм ще бъдат декласирани от конкурса.

Тема на есето

Темата, формулирана като „Математика и философия“ съдържа в себе си три подтеми (религия, философия и култура), всяка от които може да бъде обект на описание в есето, както и всяка комбинация от тях.

Срок и предаване на есето

Срокът за предаване на есето е 1.05.2020. Предаването следва да се осъществи на адрес luchesart@gmail.com. Предадените есета ще бъдат качени в dropbox.com, където членовете на комисията ще имат достъп да четат и коментират есетата.

Срокът за оценяване е 1.06.2020

Източници за подготовка

Библиотеката на НГДЕК – книгите, които авторът е дарил и продължава да дарява на библиотеката могат да бъдат използвани за целта.

Електронната библиотека със сканирани книги на автора – на адрес https://drive.google.com/drive/folders/1JK7PeC-RtiiNL_OG31SMYs326rzGLWn1

В постерите за конкурса ще бъде изброена препоръчителната литература

Други електронни ресурси при поискване.

Награди

Избраните поне 3, максимум 5 есета ще бъдат наградени с книги по избор на победилите (в рамките на 20-30лв на книга). Планира се публикация в книга на най-добрите есета.

82131520_486652628939013_6564230532610129920_n.png

Следете всички новини около Класическата гимназия, като харесате нашата Facebook страница: Класическа гимназия, абонирате се за нашия You Tube канал: НГДЕК  и ни последвате в Instagram: ngdek_official.

Прикачени файлове