На 30.юли (понеделник) за пета година ИСИРКС Институт заедно с НГДЕК „Константин Кирил Философ” организират летен археологически стаж. Обектът тази година ще бъде в близост до Кремиковския манастир.

На терен учениците ще могат да се запознаят с различни културни пластове, които дават информация, както за античните поселения и структури, така и за средновековното развитие на мястото, ролята на манастира през Възраждането, та чак до XX век. До обектът всеки ден ще има организиран транспорт. Краен срок за записване на желаещи е до четвъртък (26.юли).

Записването става при Радослав Илиев (0887101762) или на имейлите:

  •  radoslav_iliev@yahoo.bg
  • isircsinstitute@gmail.com