От 19 до 21 април се проведе XII. Национална олимпиада по история и цивилизация в Копривщица. Нашите историци постигнаха високи резултати и се завърнаха с две лауреатски награди.

   За учениците от ХІІ клас първият етап от националния кръг включва писмен изпит и създаване на текст. На втория етап членовете на Националната комисия проведжат събеседване, в което учениците защитават своите знания и показват историческа култура. Ангел Ефтимов и Петър Пейчев са тазгодишните лауреати по история от нашата гимназия. За пръв път двама представители от НГДЕК успяват да завоюват най-високото ученическо отличие по история. Отлично представяне и за Борислав Борисов и Георги Димчов, които също бяха част от олимпийския отбор по история тази година. Ръководител на учениците ни е техният преподават доц. Даниел Вачков, Директор на Института по исторически изследвания към БАН.

  Ръководството на Гимназията поздравява момчетата и техния ръководител за прекрасната работа и високия успех, с когото затвърждават мястото на Класическата гимназия като най-добро за обучението на деца с интерес към историята.