Белослава Петкова, 7 "Г" клас

България е свободна страна и всеки може да избира начина си на живот. Но добре ли живеем - всеки един от нас и всички като общество? Ако попитате някого за нуждата от будители днес, вероятно ще ви отговори отрицателно – подлъган от факта, че думата не се употребява често.

Будител може да е всеки, който е непреклонен към несправедливостта, не търпи летаргията на другите, безкористен е в целите и решенията си. Човек на действието, който вместо да повтаря „Не се предавай без бой!“ казва „Не се предавай след боя!“. Той не е  съвършен -  така, както никой не е. Това, което го отличава от другите, е неговият нрав, вдъхновяващото му слово и вярата в доброто у другите.

Днес повечето хора са се вглъбили в проблемите си, без да обръщат достатъчно внимание на успехите си. Не успяват да вдигнат поглед отвъд въпросите, свързани с материалното им благополучие или оцеляване. Това води до закърняване на ценностите. Ето защо имаме нужда от будители - за да събудят ценностите у хората, които, вярвам, са по-дълбоки от ежедневните въпроси. Да запалят искрата на едни по-възвишени чувства у хората, тяхната отговорност, увереност и съпричастност към общото.

Днес будители са и учителите. Така както през Възраждането учителите са носили огъня на познанието, на новото, на промяната, учителите днес са тези, които могат да научат учениците да мислят, да търсят възвишеното, да мечтаят отвъд баналните клишета, да са непоколебими в постигането на целите си.