Василена Божкова, 7 "А" клас

     Будителите са символ на възраждащия се национален дух и стремежа към образование и книжовност. Те дават тласък на националноосвободителното движение по нашите земи. Великото дело на будителите връща изгубеното от векове – българското съзнание, националното самочувствие. Българското възраждане започва с възкресението на спомена за свободната някога средновековна българска държава, за царете и българските патриарси и с възвеличаването на българския род и език.  И пръв се нагърбва с непосилната задача атонският монах Паисий. С право можем да го наречем будител на будителите.

     Четиристотин тъмни години са  минали, откакто турците са унищожили всичко, което може да събуди „народната свяст”. Духовници и книжовници са потърсили убежище в други земи – не само себе си да спасят, а и на другите славянски народи да станат духовни пастири. Единственото спасение е да се събуди заспалата историческа памет, да се знае истината за България. И монахът вярва, че нашето царство ще се въздигне, защото сме силен, смел и мъдър народ. С тази си вяра Паисий е тръгнал из цялата българска земя, за да възроди родолюбието и самочувствието на българина. Оскъдните данни говорят, че е обиколил различни краища на страната – София, Пловдив, Ловеч, Котел. И тъкмо в Котел среща поп Стойко Владиславов, първия свой последовател. И така се започва – препис след препис на Историята. Родолюбивите българи я предават от род в потомство, за да се разпали пламъкът на Българското възраждане.

     Затова Паисий Хилендарски е будител на будителите. Със своя ценен труд той очертава основните линии за освобождение на българския народ от чуждото духовно, социално и политическо робство. Това дава основание „ История славянобългарска” да се определя като най-важната книга в зората на нашето възраждане и националноосвободителната борба.

     Делото на този велик българин поставя началото на новата българска литература и история. Като човек и писател Паисий носи ново самочувствие и ново съзнание на родолюбивия българин. Като историк Хилендарецът формира ново обществено съзнание, като разкрива значението на ценности, заели важно място в мисленето на българина и в новата история на българския народ.