Репортаж на Мартин Теофилов, Мартин Борисов, Пламен Ангелов и Радослава Славова от 7 "А" клас.

"За будителите днес" / / от