Зорница Божинова, 7 "В" клас

От Българското възраждане до днес народните будители носят едно и също послание. Те съумяват да запалят стремежа към свобода и знание, носейки винаги искрицата на доброто.

Паисий Хилендарски призовава българите до познават своята история, да обичат и ценят родния си език, да се грижат за своята култура. Тези възрожденски идеали и ценности се превръщат в обща цел на будителите и до днес.

Тогава, освен да се напише „История славянобългарска“, тя е трябвало да се препише на ръка и да се разпространи. Колко са различни епохите! Една книжка е била писана и преписвана с много труд, с цената на безсънни нощи и лишения. А днес за това дори не са необходими листове и химикалки. Хората могат да пишат и да разпространяват почти без ограничение, а до техните творения достъпът е много лесен. Колко лъскави книги има в книжарниците и колко много реклами за тях... Много имена на автори, псевдоними с модерно звучене и загадъчни заглавия, кое от кое по-странни.

Тези факти не правят нещата по-лесни – те водят до объркване. И тук е мястото на съвременния будител. Той ни насочва към правилния избор. Той е днешната светлина!

Първият будител за мен е българският учител. Човекът, който никога няма да бъде изместен от съществуващите и навлизащите нови технологии. Ние, учениците, може да четем от хартиени учебници и книги, може да използваме и електронни. Но той – учителят, винаги ще бъде основна насока за информацията, която ни е нужна. Учителят ни дава любов, която никоя технология не би могла да ни даде! Истинският будител е този учител, който успява да ни откъсне от фалшивата страна на живота и да ни посочи пътя, по който има смисъл да продължим!

Днес, когато покриваме лицата си с маски и сме принудени да стоим между четири стени, ролята на будителя е безценна! Историята, езикът, културата, познанието – тези велики неща, за които Паисий говори, трябва да живеят в нас, за да се съхраним.

Учители, писатели, поети, художници и всички други творци, родителите – това са хората, които се обединяват под името будители. Паисиевите наследници ни показват как да се усъвършенстваме, как да различаваме доброто от злото, как да търсим справедливостта, как да бъдем добри, как да се справяме в този свят, пренаситен с нюанси! Съвременният будител ни помага да отворим вратите към по-широки хоризонти!