Кандидатстването в НГДЕК "Константин-Кирил Философ" е разделено на следните етапи:


  • Подаване на заявление-образец за кандидатстване съгласно приложение №1 и копие от акт за раждане
    • 28.05. - 14.06.2019г. вкл. за приемни изпити за VIII клас
    • 15 - 29.06.2019г. вкл. за приравнителни изпити за 9, 10 и 11 клас
  • Писмен изпит по история и цивилизация – 29.06.2019г. 14:00 ч - тест върху учебното съдържание за VII клас.

Прикачени файлове