Участието по проект „Еразъм+“ на Класическата гимназия премина в изключително творческа и приятелска атмосфера през изтеклия период на двугодишното си партньорство. Тази атмосфера, вдъхновена от „АРТ–Фестивала 2017“ и осъществена като “EAF 2019“ с участието на нашите партньори от Англия, Нидерландия и Германия проведена във Великобритания в гр. Дърам, ни съпътства и до днес!

 В рамките на двугодишния период на Проекта „Erasmus+“, ние участниците сътворихме един съвместен пърформанс с колегите и учениците на училището в гр. Дърам, където всички участници работиха в работилниците по музика, изкуства и театър. Отново доказахме талантите на нашата гимназия в изкуството. В проекта са включени ученици от различни възрастови групи от 9-12 клас както и учители по изкуствата от всички участващи държави. Проектът продължава своята заключителна част като нови срещи в България с нашите партньори през месец май до приключването му през есента.

Радваме се да споделим отново нашите творчески постижения и приятелски контакти, които ще останат незабравими мигове в това първо участие на НГДЕК “Св. Константин Кирил Философ“ по програма „Еразъм+“ и с помощта на ЧСРЧ България.

Разгледайте и още снимки, свързани с училищния живот и събитията в Класическата гимназия.