Научен ръководител: Васко Арнаудов (история)

 Класни ръководители: Вероника Шалагин (руски и старобългарски език), Цветелина Димитрова (български език) и Кирил Прибойски (химия)

 Фотографи: Маги Танева и Явор Намлиев